Această pagină este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

POCA

Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național (RO-RISK)

cod SIPOCA 30

RO-RISK

Proiectul îşi propune să aducă beneficii directe şi indirecte la nivelul tuturor autorităţilor administraţiei publice, cunoaşterea riscurilor la care sunt supuse comunităţile, având drept urmare, o actualizare şi o creştere a calităţii planurilor de prevenire şi răspuns la situaţii de urgenţă, generate de manifestarea tipurilor de riscuri pe care autorităţile administraţiei publice le gestionează şi le pun în aplicare în astfel de situaţii... citeste mai mult »

Parteneri

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
citește mai mult »

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTI
citeste mai mult »

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ„URBAN-INCERC”
citeste mai mult »

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA”
citeste mai mult »

INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ
citeste mai mult »

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
citeste mai mult »

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
citeste mai mult »

PREZENTARE PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

"Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național (RO-RISK) cod SIPOCA 30" - Proiect cofinantat din Fondul Social European prinPrograul Operational Capacitatea Administrativa

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă , instituţie aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în Bucureşti, str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, derulează începând cu data de 17.03.2016, proiectul „Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional (RO-RISK)”, cod SIPOCA 30 cofinanţat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare nr. 3/17.03.2016 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Valoarea totală a proiectului este de 31.847.643,32 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată din Fondul Social European reprezintă 26.712.408, 67 lei.

Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioadă de 18 luni şi îşi propune realizarea unei prime evaluări a riscurilor de dezastre la nivel naţional, sub aspectul impactului asupra siguranţei cetăţenilor, precum şi cel social, economic şi de mediu, pe baza unor instrumente şi a unui cadru metodologic unitar.

Rezultatele proiectului vor putea fundamenta deciziile strategice care să vizeze reducerea riscurilor de dezastre şi, implicit, creşterea siguranţei cetăţeanului şi a mediului de afaceri.

Proiectul îşi propune să aducă beneficii directe şi indirecte la nivelul tuturor autorităţilor administraţiei publice, cunoaşterea riscurilor ... citeste mai mult »

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduriue.ro

Programul Operational Capacitate Europeana www.fonduriadministratie.ro

IGSU

Acceseaza portalul public RO-RISK